Pomoc dla Ukrainy

Archidiecezja Łódzka, Caritas Archidiecezji Łódzkiej, Łódzki Urząd Wojewódzki i Miasto Łódź podejmują współpracę na rzecz uchodźców wojennych z Ukrainy. Pozostajemy w stałej łączności, żeby wymieniać się wiedzą i doświadczeniem oraz pomagać sobie nawzajem reagować na pojawiające się potrzeby i inicjatywy.

Jeżeli ktoś chciałby przyjąć uchodźców z Ukrainy w swoim domu, mieszkaniu, lub zaoferować jakieś miejsce do zamieszkania, to powinien wypełnić ankietę, która jest do pobrania poniżej i złożyć ją u ks. proboszcza w kancelarii parafialnej. Ankietę można otrzymać także w kancelarii parafialnej.

Można także udzielić wsparcia w formie finansowej, darów żywnościowych lub środków higieny osobistej. Szczegółowe informacje umieszczone są w „vademecum łódzkiej Komisji Pomocy Migrantom”, które można pobrać poniżej.