4 – 11 grudnia – Intencje mszalne

Niedziela, 4 grudnia

9.00 – za + Henryka Kopacz

9.00 – za + Zenobię Nawrocką-Majchrzak w 2 r. śm.

11.00 – za + Józefa, Danutę, Helenę, Franciszka Wojtas, Wincentego, Leokadię Głuszczyńskich

12.30 – za + Józefa, Cecylię, Antoniego, Magdalenę Pawlak

18.00 – za + Stanisławę, Edwarda, Jana Kozubskich i zm. z rodz. Kozubskich (od Elżbiety z rodz.)

Poniedziałek, 5 grudnia

17.30 – za + Ewę Rosowską (od męża)

18.00 – za + Krystynę Perlińską (od rodz. Kosteckich i Juraszczyków)

Wtorek, 6 grudnia

7.00 – za + Wojciecha Buczek (od siostry Marii z rodz.)

18.00 – za + Henrykę Redzynia w 3 r. śm.

Środa, 7 grudnia

17.30 – za + Jana Wypych (od Damiana Swędraka z rodz.)

18.00 – za + Annę Buczek (od Haliny i Stefana Barnach z Barcic)

Czwartek, 8 grudnia

17.00 – za + Pawła Idczaka (od żony)

18.00 – za + ks. Abp Janusza Bolonka

Piątek, 9 grudnia

17.00 – za + Wiesławę Rabiega z racji imienin

18.00 – za + Pawła Idczaka (od Urzędu Gminy Ksawerów)

Sobota, 10 grudnia

17.30 – za + Henrykę Poros w 1 r. śm.

17.30 – za + Teodozję, Józefa, Stefanię, Teodora, Krystynę Tokarczyk

18.00 – za + Grażynę Agatka (od Haliny i Wojciecha z rodz.)

Niedziela, 11 grudnia

9.00 – za + Anielę, Leokadię, Zuzannę, Sabinę, Zdzisława, Zygmunta Sendor

11.00 – za + Andrzeja Stec (od kolegi Henryka)

12.30 – za + Ksawerę, Tadeusza Jaskólskich, Kunegundę, Czesława Sujeckich

18.00 – za + Zdzisława w 17 r. śm., Barbarę, Jana Piesiak, Halinę Greń