Roraty

Zapraszamy do codziennego, wspólnego czuwania na przyjście Syna Bożego! W naszym kościele Msze święte roratnie sprawowane są w Adwencie od poniedziałku do piątku o godz. 17.00, zaś w soboty o 7.00. Zapraszamy Wszystkich do wspólnej modlitwy, zwłaszcza dzieci i młodzież! 

Prosimy o przyniesienie ze sobą lampionów lub świec (zabezpieczonych przed okapywaniem wosku/steryny).

RORATY – czym są?

Roraty to Msze święte wotywne o Najświętszej Maryi Pannie w Adwencie. Tradycyjnie są odprawiane o brzasku dnia, przed wschodem Słońca, i podkreślają wyjątkowość czasu adwentowego czuwania.
Msza święta roratnia wzięła swoją nazwę od pierwszych słów antyfony na wejście: Rorate coeli, desuper et nubes pluant iustum… Jest to modlitwa proroka Izajasza, błagająca Boga o rychłe przyjście Zbawiciela.
Msza roratnia jest jednym ze znaków szczególnej obecności Maryi w okresie Adwentu, gdyż to Ona oczekiwała Mesjasza w sposób szczególny. Przeżywała Ona adwent oczekiwania jako córka Izraela, jako Matka Pana Jezusa i jako Matka Kościoła.
W czasie odprawiania Mszy świętej roratniej zapala się dodatkową świecę (RORATKĘ), która symbolizuje Maryję, Jutrzenkę zwiastującą nadejście Syna Bożego, Jezusa Chrystusa.
Jako córka Narodu Wybranego wraz z wszystkimi pokoleniami czekała na Jego przyjście. Od chwili jednak, kiedy Anioł Gabriel zwiastował Jej, że pocznie i porodzi Syna, który ma być obiecanym Emanuelem, oczekiwała w szczególny sposób na Życie, które wzrastało pod Jej sercem. Teraz razem z Kościołem czeka na ponowne przyjście chwalebnego, uwielbionego Chrystusa, a królując w niebie razem z Nim, wspiera Kościół w jego oczekiwaniu na ostateczny Dzień Pański.
Przekazy historyczne mówią, że Roraty odprawiano w Polsce już za czasów panowania Bolesława Wstydliwego. Przez całe wieki Król, umieszczając w czasie Rorat na ołtarzu zapaloną świecę, oświadczał: „Gotów jestem na sąd Boży”, za nim czynił to Prymas Polski, mówiąc: Sum paratus ad adventum Domini (Jestem gotów na przyjście Pana), po nich zaś kolejno: senator, ziemianin, rycerz, mieszczanin i chłop, powtarzając słowa króla.

Udział w Roratach

W Polsce od wielu wieków we wszystkich kościołach odprawia się codziennie lub w niektóre dni tygodnia jedną Mszę św. wotywną o NMP, tzw. roratnią, z wyjątkiem niedziel i uroczystości. Od 17 do 24 grudnia, zachowując tradycyjny charakter tej Mszy św., a więc biały kolor szat liturgiczny, śpiew hymnu „Chwała na wysokości Bogu” oraz blask świec i lampionów, używa się formularzy przewidzianych na te dni w Mszale (już nie wotywnych), ponieważ mają one charakter wyraźnie maryjny.
Zwyczajowo Msza św. roratnia rozpoczyna się o brzasku dnia. W prezbiterium, oprócz świec ołtarzowych, zapala się świecę roratnią, przewyższającą pozostałe świece i przewiązaną białą wstążką. Dawniej paliło się sześć świec, a roratnia była siódmą, i wyobrażały one siedem stanów przygotowujących się na spotkanie Chrystusa. Obecnie w niektórych parafiach Msze roratnie sprawuje się także w porze wieczornej, by wszystkim wiernym, zwłaszcza pracującym, umożliwić uczestnictwo w tych właśnie Mszach.
Wiele osób bierze udział codziennie we Mszy św. roratniej. Każda rodzina winna zatroszczyć się o to, by przynajmniej raz w tygodniu wziąć udział w roratach. Dzieci bardzo lubią w tym czasie wstawać wcześnie rano i bardzo chętnie śpieszą na roraty.
W bardzo wielu parafiach zachował się zwyczaj, że wierni gromadnie idą na roraty ze światłami (lampionami). W wielu parafiach ten piękny i wymowny zwyczaj jest świeżo wprowadzony.