I.3. Wskazania parafialne

W naszej parafii sakramentu chrztu udzielamy w każdą niedzielę miesiąca, zazwyczaj podczas Mszy świętej o godzinie 12.00 (w czasie wakacji o 10.30).

Dziecko do chrztu zgłaszają rodzice (z aktem urodzenia dziecka) w kancelarii parafialnej, przynajmniej tydzień przed planowaną uroczystością.

W dniu przyjęcia sakramentu chrztu świętego należy się zgłosić do zakrystii 15 minut przed planowanym rozpoczęciem uroczystości, aby oddać brakujące dokumenty (zaświadczenia od rodziców chrzestnych, kartki ze spowiedzi) oraz złożyć odpowiednie podpisy.


Rodzice chrzestni:

1. Chrzestnym może zostać osoba, która: *ukończyła 16 lat, **jest bierzmowana i ***jest praktykującym katolikiem.

2. Może być jeden chrzestny lub jedna chrzestna, lub dwoje rodziców chrzestnych (matka i ojciec – nie może być dwóch matek lub dwóch ojców).

3. Chrzestny to osoba, która wraz z rodzicami przedstawia dziecko do chrztu, a później pomaga w jego chrześcijańskim wychowaniu. Ta pomoc winna mieć swój początek w przykładnym życiu chrzestnego. On sam zatem musi być człowiekiem wierzącym, który praktykuje swoją wiarę. Niestety, osoby żyjące ze sobą bez ślubu kościelnego nie mogą być uznane za praktykujące w pełnym tego słowa znaczeniu. Dopóki żyją w takim związku, nie mogą otrzymać rozgrzeszenia i nie mogą przystępować do Komunii. W takiej sytuacji nie mogą być też ojcem chrzestnym lub matką chrzestną.

4. Dokumenty, które muszą dostarczyć chrzestni: potwierdzenie odbycia nauki przedchrzcielnej, karteczki ze spowiedzi oraz zaświadczenie z parafii zamieszkania, że dana osoba może pełnić funkcję matki chrzestnej lub ojca chrzestnego, a także zaświadczenie o przyjętym sakramencie bierzmowania (tylko wtedy, jeśli odbyło się ono poza aktualną parafią zamieszkania).


Spowiedź przedchrzcielna:
– na początku spowiedzi należy zaznaczyć, że jest to spowiedź przedchrzcielna,
– rodzice dziecka, żyjący ze sobą bez ślubu kościelnego, zazwyczaj nie mogą otrzymać rozgrzeszenia, więc nie przystępują do spowiedzi i Komunii Świętej.