II.3. Wskazania parafialne

Przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania w naszej parafii w roku szkolnym 2022/2023 obejmuje klasy VIII (SP w Woli Zaradzyńskiej i SP w Guzewie) oraz uczniów szkoły średniej, którzy jeszcze nie przyjęli sakramentu bierzmowania, a chcą go przyjąć.

Spotkania formacyjne odbywają szazwyczaj w III niedzielę miesiąca o godz. 19.00.

BIERZMOWANIE w naszej parafii w tym roku katechetycznym odbyło się 19 kwietnia podczas Mszy św. o godz. 19.00, której przewodniczył Ks. Bp Ireneusz Pękalski.

Dziękujemy Wszystkim, którzy włączyli się w organizację i przygotowanie tej uroczystości.

Młodzieży, która przyjęła sakrament bierzmowania w naszej parafii, życzymy otwartości na Ducha Świętego i radości z przeżywania i dzielenia się wiarą! 


Zapisy kandydatów do sakramentu bierzmowania odbywają się na początku roku szkolnego.

Za przygotowanie młodzieży do przyjęcia bierzmowania w naszej parafii odpowiedzialny jest ks. Konrad Świnoga, wikariusz.


Natomiast dorośli, którzy z jakichkolwiek powodów nie przyjęli jeszcze tego sakramentu, a chcą go przyjąć, proszeni są o kontakt z Księdzem Proboszczem lub Księdzem Wikariuszem.