II.3. Wskazania parafialne

Przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania w naszej parafii obejmuje uczniów klas VIII (SP w Woli Zaradzyńskiej i SP w Guzewie) oraz uczniów szkoły średniej, którzy jeszcze nie przyjęli sakramentu bierzmowania, a chcą go przyjąć.
Zapisy kandydatów do sakramentu bierzmowania odbywają się na początku roku szkolnego.
Za przygotowanie młodzieży do przyjęcia bierzmowania w naszej parafii odpowiedzialny jest Ksiądz Wikariusz.
Natomiast dorośli, którzy z jakichkolwiek powodów nie przyjęli jeszcze tego sakramentu, a chcą go przyjąć, proszeni są o kontakt z Księdzem Proboszczem lub Księdzem Wikariuszem.

Młodzieży, która przyjęła sakrament bierzmowania w naszej parafii dn. 3 czerwca br., życzymy otwartości na działanie Ducha Świętego.
Zapraszamy od września na comiesięczne spotkania dla Młodych w IV niedzielę miesiąca (18.00 Eucharystia, 19.00 spotkanie na salce). 🙂