~ Pogrzeb ~

„Modlitwa za zmarłych to rzecz święta i zbawienna.”

(por. 2Mch 12,43-45)

Pogrzeb chrześcijański
O śmierci chrześcijanina należy powiadomić duszpasterza parafii, do której należał zmarły, aby odnotować ten fakt w parafialnej księdze zgonów oraz ustalić miejsce i termin liturgii pogrzebowej (łącznie ze Mszą św. pogrzebową).

Zgłaszając zgon w kancelarii parafialnej należy przedstawić:
– akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego,
– zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku, jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (zaświadczenie wystawia kapelan szpitala).

Miejsce i termin pogrzebu na cmentarzu komunalnym ustala zarząd cmentarza, podobnie na cmentarzu katolickim.

Szczegółowe informacje o organizacji pogrzebu na cmentarzu katolickim w Pabianicach można znaleźć pod tym adresem: http://www.cmentarzpabianice.pl/

Do liturgii pogrzebowej należy Msza św. pogrzebowa. We Mszy św. uczestniczy cała rodzina, jeśli to możliwe – w sposób pełny, tzn. przyjmując Komunię św.