Apostolat Pielgrzymującej Matki Bożej z Szensztatu

SPOTKANIA KRĘGÓW APOSTOLATATU w naszej parafii odbywają się każdego 18-dnia miesiąca.
Rozpoczęcie wspólną EUCHARYSTIĄ w kościele o godz. 19.00 (lub 18.00), po której jest 15-minutowa adoracja Najświętszego Sakramentu. Po wspólnej modlitwie odbywa się spotkanie w salce.
Zachęcamy nowe, chętne osoby do włączenia się w tę WSPÓLNOTĘ!
A także Wszystkich do wspólnej modlitwy w czasie Eucharystii i adoracji! 🙂

Strona Ruchu Szensztackiego: https://szensztat.pl/ Zachęcamy do wejścia!


Trochę z historii
To duszpasterska inicjatywa Ruchu Szensztackiego, która jest jedną z wielu form nowej ewangelizacji. Apostolat zrodził się w Brazylii w 1950 roku z potrzeby serca Sługi Bożego Jana Luiza Pozzobona, ojca rodziny i diakona. Inspirowany duchowością Ruchu Szensztackiego oraz nauczaniem jego założyciela Ojca Józefa Kentenicha, pragnął ożywić religijne życie parafii oraz rodzin zwłaszcza przez kontakt z szensztackim sanktuarium.
Matka Boża w Pielgrzymującym Sanktuarium (obraz w kształcie kapliczki), raz w miesiącu nawiedza domy w kręgu 10-15 rodzin, pozostając w nich przez kilka dni. Jej obecność, jako Matki i Wychowawczyni zachęca do wspólnej modlitwy, wyciszenia sporów, waśni, nieporozumień, znalezienia czasu dla siebie, rodziny, znajomych, oraz naśladowania Jej postawy i odkrywania Boga w codziennym życiu.
Apostolat znany jest na całym świecie, miliony rodzin przyjmują Maryję w swoich domach. W Polsce istnieje ponad 2 tysiące kręgów, które działają w 32 diecezjach, w 470 parafiach.

W naszej parafii pierwszy Krąg Apostolatu zawiązał się w 2023 roku i od lutego rozpoczął spotkania modlitewno-formacyjne. Po kilku miesiącach działalności Wspólnoty zawiązały się kolejne dwa Kręgi. Obecnie Wspólnota przy naszej Parafii składa się z trzech Kręgów Apostolatu. Zapraszamy nowe, chętne osoby/rodziny do włączenia się we Wspólnotę! 🙂