VII. Małżeństwo

Sakrament Małżeństwa

Bóg przeznaczył sobie nawzajem mężczyznę i kobietę, żeby „nie byli już więcej dwoje, ale jednym ciałem” (Mt 19,6): w ten sposób powinni żyć miłością, być płodni i symbolizować samego Boga, którym jest niczym innym jak obfitością miłości.

Sakrament małżeństwa zostaje zawarty wtedy, gdy mężczyzna i kobieta złożą przed Bogiem i Kościołem przyrzeczenie, które zostaje przyjęte i potwierdzone przez Boga dopełni się przez ich cielesne zjednoczenie. Ponieważ sam Bóg wiąże sakramentalny węzeł małżeński, łączy on parę aż do śmierci jednego z małżonków.

Czas załatwienia formalności przedślubnych:
Kandydaci do małżeństwa powinni obowiązkowo zgłosić się do kancelarii parafialnej narzeczonej lub narzeczonego trzy miesiące przed ślubem w celu podjęcia bezpośredniego przygotowania do ślubu, ewentualnego uzupełnienia katechezy przedmałżeńskiej i załatwienia formalności.

Zapowiedzi:
Każde zamierzone małżeństwo należy podać do publicznej wiadomości, nie tylko z tej racji, że wierni są obowiązani wyjawić znane im przeszkody, ale także dlatego, że małżeństwo winno być faktem znanym wspólnocie parafialnej, do której należą narzeczeni.

Dokumenty:
1. Dowód osobisty
2. Metryka chrztu świętego wydana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed zgłoszeniem się zainteresowanych do duszpasterza.
3. Świadectwo z katechezy z ostatniej klasy
4. Świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego.
5. Zaświadczenia z Urzędu Stanu Cywilnego stwierdzające brak przeszkód do zawarcia małżeństwa (w trzech egzemplarzach).

Po zgłoszeniu się na 3 miesiące przed ślubem do kancelarii parafialnej ma miejsce spisanie protokołu kanonicznego. Należy bezpośrednio po tym zgłoszeniu odbyć pierwszą spowiedź świętą przygotowującą do sakramentu małżeństwa. Następnie kandydaci zgłaszają się na kilka dni przed terminem ślubu w celu spisania aktu ślubu i złożenia podpisów. Przed samym ślubem należy odbyć drugą spowiedź w celu godnego przyjęcia sakramentu małżeństwa.

Świadek ślubu:
Do spisania aktu ślubu potrzebne są dane świadków (imię i nazwisko, wiek, wyznanie, adres zamieszkania). Jest wskazane, by ci, którzy zostali wybrani na świadków, przed ślubem również odbyli sakramentalną spowiedź.

W naszej parafii organistą jest p. Ireneusz – wszelkie uzgodnienia odnośnie oprawy muzycznej podczas ceremonii ślubnej proszę ustalać bezpośrednio z nim.