Nasi księża

Ksiądz Proboszcz:
ks. Wojciech Błaszczyk
Proboszcz parafii od 6 lipca 2019 roku.

Ks. Wikariusz:
ks. Paweł Wronkowski
Wikariusz od 24 sierpnia 2020 roku.

W naszej parafii posługę pełnili:

ks. Grzegorz Adamek

Proboszcz parafii od 27 czerwca 2008 roku do 29 czerwca 2016 roku.

ks. Robert Jaśpiński 

Proboszcz parafii od 29 czerwca 2016 roku do 5 lipca 2019 roku.

ks. Dariusz Rębecki

Wikariusz od 27 sierpnia 2019 roku do 24 sierpnia 2020 roku.

ks. Piotr Markowicz

Wikariusz od 30 sierpnia 2017 roku do 26 sierpnia 2019 roku.

ks. Przemysław Kansy

Wikariusz od 31 sierpnia 2013 roku do 29 sierpnia 2017 roku.

ks. Marcin Kacprzak

Wikariusz od 31 sierpnia 2010 roku do 30 sierpnia 2013 roku.