Schola

Schola parafialna

Schola parafii NMP Nieustającej Pomocy w Woli Zaradzyńskiej powstała jako owoc wizyty duszpasterskiej z początku 2017 roku. Wielu rodziców pytało czy ich dzieci nie mogłyby śpiewać w scholi, czy nie mogłaby powstać. I tak po ogłoszeniach parafialnych w lutym 2017 roku zawiązała się schola parafialna
Stanowi ją blisko 20 osób. Czasem wspomagają ją rodzice swoim śpiewem i grą na różnych instrumentach. Próby odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu. Najczęściej liturgię ubogacamy śpiewem na mszy o godz. 11.